#SGL voor ‘t LAPP

Lelystad, 21 juli 2017

Zoals bekend, gebruiken wij met stichting ’t LAPP nu antikraak het pand “ Maerlant” nr 8. Ons streven is nog altijd een vaste locatie en wij zouden graag ons plan aan u willen voorleggen wat betreft het pand van De Scholen Gemeenschap Lelystad (SG Lelystad).

In de eindconclusie van het Rapport Waardestelling SGL staat vermeld:

De school weerspiegelt letterlijk de ontstaansgeschiedenis van de stad: het ideële en vernieuwende gedachtegoed met betrekking tot onderwijs, architectuur en bevolkingsontwikkeling.”

Dit sluit natuurlijk helemaal aan bij de standpunten van ‘t Lapp, “vernieuwend, ideëel en duurzaam”. Het duurzame laat zich voornamelijk zien door hergebruik van gebouw en ruimte. We zouden hier graag zonnepanelen plaatsen om zo veel mogelijk onszelf te voorzien. We proberen zoveel mogelijk bestaande materialen te hergebruiken, evenals het meubilair dat allemaal een tweede leven krijgt.  Al het afval scheiden we zoveel mogelijk, waarbij het groenafval  op de composthoop komt. We zouden weer graag een tuin opstarten, zoals we op de Waagpassage ook hebben gedaan en hiervoor met Eetbaar Lelystad in de Waterwijk.  Hier hebben we bewezen dat we dit kunnen en dat we een voorbeeld van betrokkenheid zijn voor onze mooie stad.

In veel van de ideeën die wij hebben, zit een grote overlap tussen vernieuwend, ideëel en duurzaam. Hieronder zal ik ons ideale plaatje schetsen.

De voormalige SGL is een geweldige broedplaats geworden, waardoor de stad tot leven komt, we zijn een visitekaartje voor de provincie en de stad. Een platform waar mensen hun ideeën kunnen uitproberen. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van alternatieve energiebronnen en houden alles zo duurzaam mogelijk.

Als je door de gangen van het gebouw loopt zie je overal foto’s van Lelystad, foto’s die de groei van Lelystad laten zien, afgewisseld met kunst van lokale kunstenaars. Een waar stadsmuseum dus.

Binnen de huidige dagbestedingslocaties is weinig mogelijk voor de jongeren die nu tussen wal en schip vallen door de huidige participatieregeling. Aan deze groep bieden wij in samenwerking met organisaties huiswerkbegeleiding, of beter nog : stimu-leerbegeleiding, jongeren zijn hier bezig met digitale opleidingen naar keuze, waarbij wij dit begeleiden. (aanwezig re-integratiecoach(es) met kennis van zaken)

Er is een lunchroom, waar mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werkervaring op doen. Door het hele pand heen zijn flexibele werkplekken en werken kleine zelfstandigen en kunstenaars. In de lunchpauzes, maken men gebruik van de lunchroom en de binnentuinen.

In één van de tuinen is het mogelijk om Tai Chi of yoga te beoefenen, of om even in stilte of in meditatie te kunnen zitten.

In de moestuin zijn jongeren aan het werk, onder begeleiding van ervaren tuinders. De groenten en kruiden die verbouwd worden, worden verkocht in ons eigen winkeltje. In dit winkeltje zijn ook producten van lokale ondernemers te koop. We hebben een eigen imker die zijn volkeren heeft op het terrein. Voor de bijen en vlinders is het een zee van bloemen in de directe omgeving. Met enige regelmaat worden kruidenworkshops en rondleidingen gegeven.

Het pand wordt onderhouden door jongeren vanuit het praktijkonderwijs. Hierbij worden ook zoveel mogelijk materialen hergebruikt en doen we ons best om een zo klein mogelijke footprint achter te laten. Mocht het nodig zijn dan wordt een samenwerking aangegaan met lokale bedrijven. Ook zijn er veel samenwerkingsverbanden met zowel duurzaamheidswinkel, Lelykracht en de stadmakerij. Er worden regelmatig multiculturele activiteiten georganiseerd, een biologische markt, workshops en kunst/cultuurvoorstellingen gehouden. Al deze activiteiten vinden binnen en buiten plaats.

Terugblikkend in bovengenoemd rapport passen de middenschool- en ontmoetingsgedachte ons als een warme jas. De school, zoals deze nu is, voldoet aan het ideaalbeeld dat wij hebben voor ons als uitbreidende broedplaats. De ideeën van Jellema en van Van Eesteren zijn nog steeds van toepassing en willen wij heel graag verder uitdragen. Graag wil ik ook nog even het volgende benadrukken:

Citaat:

“Selectiecriteria Bouwkunst Cultuurhistorische waarden

  • belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaal economische en/of geestelijke ontwikkeling(en). De school is een uitdrukking van een bepaalde opvatting in die tijd over hoe een school eruit moest zien. De middenschool- en ontmoetingsgedachte zijn nog altijd in de inrichting van het gebouw en tuinen aanwezig. Het gebouw is met behoud van zijn oorspronkelijke concept ontwikkeld voor huidig gebruik en wordt nog altijd zeer gewaardeerd door de gebruikers.

 Lelystad en de school zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn bijna even oud. Ze delen het gedachtegoed van vernieuwing. Er is bewust afgeweken van traditionele bouw met het oog op de toekomst; de groei van de toen nog jonge stad. De kinderen van de eerste bewoners gingen hier al naar school. De school staat symbool voor de geslaagde groeiplannen van de stad. Over de jaren is de stad gegroeid, en met haar de school.”

Binnen de broedplaats zijn wij ook nauw verbonden met Lelystad, drie van ons wonen hier sinds 1968, 1969 en 1973. Twee van ons hebben ook hun schooltijd op de SGL doorgebracht evenals andere Lapp-leden.

Ook in Amsterdam zien ze het belang van de broedplaatsen. Wij hopen dat Lelystad hier een voorbeeld aan wil nemen :

Volgens Draaisma moet de gemeente ingrijpen omdat de stad anders volstrekt onbereikbaar wordt voor kunstenaars en creatievelingen met een kleine beurs. “Je moet subculturen in een levendige stad behouden.””

“Met het plan om bij de gronduitgifte broedplaatsen een vast onderdeel te laten zijn, krijgen creatieven ook een duurzamere werkplek. In het nieuwe plan zullen de ateliers en werkplekken namelijk kunnen blijven, terwijl broedplaatsen over het algemeen tijdelijk in oude kantoorpanden of schoolgebouwen worden geplaatst. ”

Volgens https://decorrespondent.nl/1713/hoe-de-broedplaats-een-surrogaat-voor-echte-stedelijke-ontwikkeling-werd/242215025811-ce793f1f

“En al levert een broedplaats zelden banen op voor de buurt, toch heeft de creatieve bedrijvigheid volgens Schram ook een economische component: ‘Alleen al omdat de mensen hun broodjes halen bij een bakker in de straat, of hun boodschappen in de buurtdoen.’  

Die economische kijk op het broedplaatsenbeleid is niet nieuw: het was de Amsterdamse kraakbeweging die hem introduceerde. Toen de gemeente eind jaren 1990 enkele spraakmakende kraakpanden sloot, trokken pragmatische krakers aan de bel. Zij wezen de gemeente op het economische belang van vrijplaatsen voor de stad, als plekken waar experiment kan leiden tot innovatie. Als de vrijplaatsen weg zijn, vertrekt het creatieve talent naar het buitenland en verliest Amsterdam haar innovatieve voedingsbodem, zo luidde de redenering. Die utilitaire blik op creativiteit komt in de term ‘broedplaats’ nog heviger naar voren. Het zijn de culturele legbatterijen waarin ideeën worden geproduceerd waarvan wíj (de stad, het bedrijfsleven, de economie) in de toekomst kunnen profiteren.”

Meest recente berichten

Archief

Brandende vraag of meer weten? Neem contact met ons op!