Het is woensdagochtend en op de agenda staat een dag met Pakhuis De Zwijger. Voor deze dag gaan we met 10 mensen op stap om in Amsterdam, waaronder 2 mensen van de gemeente, Loods32 , De Kubus , Stichting ’t Lapp  en enkele ondernemers die deze initiatieven een warm hart toedragen. We zullen een wandeling door de stad maken langs verschillende inspirerende burgerinitiatieven. Dit alles, om ‘straks’ onze eigen stadsambassade te vormen voor dergelijke initiatieven in Lelystad.  Deze nog te vormen ambassade heeft als doel mee te denken en te helpen creëren waar dit maar kan. Een organisatie opgestart door burgers voor burgers van Lelystad die iets willen starten in het kader van duurzaamheid, eigen initiatieven voor de zorg, moestuinen in de wijk, gezamenlijke werkplaatsen enzovoort.

We gaan met de trein en worden op het Centraal Station in Amsterdam hartelijk ontvangen door de organisatie van Pakhuis De Zwijger, die ons met 5 verschillende groepen door Amsterdam langs verschillende door burgers opgestarte ondernemingen brengt. We krijgen stuk voor stuk prachtige initiatieven te zien, die ons volop inspireren vooral door te gaan met waar wij in Lelystad mee bezig zijn; namelijk het opzetten van instellingen die onze stad veranderen in een transitie stad. Oftewel ons Lelystad verandert, naar een stad waarin iedereen weer meetelt en eigen initiatieven kan ontplooien die tot doel hebben mensen bij elkaar te brengen om zo onze leefomgeving te verbeteren.

Een participatiesamenleving of doe-democratie  is een samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. (Wikipedia)

Om ongeveer half 6 ’s avonds komen alle groepen uit de verschillende steden weer bij elkaar om middels een elevator pitch ( presentatie) hun stad en de al bestaande initiatieven te laten zien in 3 minuten. Dit gebeurt d.m.v. foto’s, film en  een mondelinge presentatie. Onze film is gemaakt door Iris van den Bosch van #Loods32 en wordt gepresenteerd door Peter Klooster van de gemeente.  Eetbaar Lelystad en #Loods32 zijn voor Lelystad de initiatieven die in beeld worden genoemd.

Update 2018: Lees meer over hoe ‘t LAPP vormgeeft aan haar stadsambassadeurschap.

Meest recente berichten

Archief

Brandende vraag of meer weten? Neem contact met ons op!